Legender sedan år 1928

Alldra först när varvet grundades, byggdes snabba smidiga “smugglingsbåtar” och därsedan på 30-talet  huvudsakligen de kända Haj tävlingssegelbåtarna. De sista 127 exemplaren av dessa exporterades till USA och därtill också 200 exemplar motorbåtar på 50-60-talet. En legend på den tiden var Heinlax motorbåt som tillverkades ända fram till 60-talet.

Tiiskeri

Varvets unika kunnande till snabba och sjövärdiga båtar, ledde till att legenden TIISKERI fick sin början år 1970. Tiiskeri tog sin första plats som den mest sjövärdigaste båt vars snabbhet och stabilitet sammanfördes. En båt för erfarna sjöfarare. Båtens kvalitet och pålitlighet bekräftar det att t.ex statens instutioner som polis, tull och sjöbevakning, har under årens lopp anlitat sig flere tiotal Tiiskeribåtar. I början byggdes Tiiskeri av mahogny, men senare tog man glasfiber I bruk. Varvet är speciellt stolt över sin kunnighet inom träsnidarkonst, och därför har man sparat mahognyn I sin egenrätt som inredningsmaterial I dagens Tiiskeribåtar.

Varje båt framställs alltid unikt och skräddarsydd.

The "grand old man"

Erik Anton Kiiski grundade Heinlax båtvarv år 1928 och styrde den ända fram till år 1946.  Hans efterträdare var Jaakko Kiiski, som blev  “grand old man” inom branschen och följde sin fars fotspår och ledde företaget till år 2000. De snabba motorbåtarna låg hans hjärta nära och han tävlade och vann otaliga tävlingar. Passionen och erfarenheten till dessa snabba båtar gav grunden till dagens framgångsrika båtvarvskunnande som nu redan I fjärde generationen för hederligt fram familjeföretaget mot nya vindar.