Ett nytt liv för Veteraner...

Allt fler och fler Tiiskeribåtar har fått ett nytt liv, ett fullständigt eller en delvis återställning genom grundreparation, tack vare de goda materialen och den höga kvaliten och stabila konstruktionen. Till vår kännedom har inte kommit ett enda fall av tvåhundra Tiiskeri att man skulle ha tagit den ur bruk  pga “slutkördhet” utan de är alla I användning som sådana eller som renoverade.  Många exemplar har egentligen bara raffinerats under årens lopp och är fortfarande I normal användning, bättre utrustad och utmanar och ifrågasätter därför t.o.m över 30 år yngre båtar med dess egenskap, driftsäkerhet och genuinitet.  Hörnstenen till att man på Heinlax båtvarv kunnat skapa dessa havets legender är  äktheten och  tidlösheten.

Grundreparationerna…

En Tiiskeri kan grundrepareras och återställas till dens ursprungliga utseende. Ett äldre båtexemplar som  t.ex en patrullbåt  som varit enbart I arbetsbruk och som därefter renoveras kan vara en utomordentlig grund  till en sivilbåt.  Varje båt är individuell och därför rekommenderar vi Er att ta direkt kontakt med oss, så hjälper vi Er att komma igång med planeringen och tillämpningen.

Vad lönar sig renoveras?

Nästan allt lönar sig renoveras, om man bara vet hur.  Därför ber vi Er vänligen ta kontakt med oss, så hjälper vi Er med projectet.  Ofta kan renoveringsobjekt  jämföras med sagor, t.ex ”den fula ankungen ”. En sak- kunnig som länge varit i branchen ser ofta bäst åtgärder som skall vidtas och framförallt  möjligheterna i utförandet. Också den enskilda I gott skick varande båt, behöver service för att hållas I toppform.  Den bästa behandling du kan ge din båt, är för oss, en hederssak.  Varje Tiiskeribåt runt om i världen är ett mästerverk och vi vill vara stolta över dem alla.

Vi svarar gärna på Era frågor gällande Tiiskeribåtarna.